Älykkäät rekat - Intelligent Arctic Truck platoon

Kehityshankkeelle on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 122 456 €.
Tästä rahoituksesta Lapin AMK:n osuus on 9 548 €. Hankkeen kokonaisbudjetti on 174 938 €.

Lisäksi hankkeeseen liittyvään investointihankkeeseen on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 42 420 €. Hankkeen kokonaisbudjetti on 60 600 €.

Hankkeessa kehitetään reaaliajassa toimiva tarkka paikallinen tiesääinformaatio ja -ennuste valitulle tieosuudelle Kevitsan ja Kemin välille (E75 tie). Informaatio tuotetaan hyödyntäen kaivosliikenteessä toimiviin rekkoihin integroitua kitkamittaus- ja telematiikkajärjestelmää, joka tuottaa ajon aikaista tietoa keliolosuhteista. Tämä data kerätään reaaliajassa, yhdistetään alueen tiesääasemien dataan sekä Ilmatieteen laitoksen tiesäätuotteisiin. Erityinen ajoneuvopääte välittää reaaliaikaisen tarkan paikallissääinformaation suoraan ajoneuvoihin, ja liikenneturvallisuutta etenkin talviolosuhteissa pystytään merkittävästi parantamaan. Testialustana toimiva Liikkuva Arktinen laboratorio toimii ilmatieteen laitoksen älyliikenne- ja tiesääpalvelujen kehitystoiminnan keskeisenä elementtinä myös muussa tutkimustoiminnassa.

Älykkäät arktiset rekat -hanke koostuu kehittämishankkeesta ja erillisestä investointihankkeesta. Tutkimustyö toteutetaan kehittämishankkeessa ja hankkeeseen liittyvät laiteinvestoinnit (kitkamittausinstrumentaatio, telematiikkalaitteet ja ajoneuvojen päätelaitteet) investointihankkeessa. Molempia hankkeita on tuettu Euroopan Aluekehitysrahastosta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2016-31.5.2019

Lisätietoja: Timo.Sukuvaara @ fmi.fi

The real-time accurate local road weather information and forecast is produced for the selected pilot route between Kevitsa and Kemi (E75 highway). The information is produced by combining friction and telematics measurement system integrated to the mining trucks constantly travelling on the route. This data is gathered in real-time, combined with areal road weather station data and embedded to road weather forecasting systems of Finnish Meteorological Institute (FMI). The resulting services are delivered to special application in vehicles, enhancing traffic safety and operability especially in Arctic winter conditions. The test platform of truck platoon forms a Moving Arctic laboratory, acting as development platform of FMI’s intelligent traffic and road weather services development in other research activities also.

Intelligent Arctic Trucks -project consists of a development project and a separate investment project. Research work is conducted in the development project, while the investments related to the project (friction instrumentation, telematics instrumentation and end user devices) are conducted in the investment project. Both project are supported via European Union regional funding.

Project time table 1.9.2016-31.5.2019

More information: Timo.Sukuvaara @ fmi.fi